Fasadtvätt

 

Befria dig från mossa - mögel - smuts.

Husets fasad utsätts dagligen för luftföroreningar och annan nedsmutsning. För att bibehålla din fasad i gott skick bör den tvättas ren regelbundet.

Om fasaden är väl omhändertagen så ser den både bättre ut och bibehåller fastighetens värde på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi fasadtvättar med högtryckstvätt och hett vatten, vid svår nersmutsning använder vi miljövänliga rengöringsmedel.

Fasader med alg- och mossangrepp kan vi behandla med växthämmande medel.