Klottersanering

Vi återställer din yta. Vi målar även om vid behov med färgspruta.

Vi är expert på klottersanering och tillämpar de främsta metoderna för effektiv klotterborttagning.
Det är oerhört viktigt att göra rätt bedömning . Vilken färg och vilket underlag klottret sitter på är viktiga frågor att besvara innan sanering kan påbörjas. Detta gör man för att inte förvärra skadan.

En klotterborttagare reagerar kemiskt på klottret, så att det kan tas bort utan att skada den underliggande ytan. Vi använder alltid medel som uppfyller
OECD:s normer.. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

Vi är specialutbildade på de klotterborttagare som vi använder, allt för att resultatet ska bli det bästa möjliga.