Klotterskydd

Ett bra applicerat klotterskydd försvårar för klotter och annan nedsmutsning att få fäste och förlänger livslängden på fasader och byggnader.

Ett bra klotterskydd är i längden ekonomiskt försvarbart. Klotterskyddet fungerar som en skyddande hinna på fasaden och agerar offerskikt vid rengöring.

Vid sanering använder vi högtryckstvätt med hett vatten utan att använda några miljöfarliga kemikalier.. När ytan är fri från allt klotter läggs ett nytt klotterskyddande skikt på.

TaVäcks klotterskydd är godkänt enligt BPS 7726 och AGS 3502