Impregnering

Många byggnadsmaterial är i viss mån beständiga mot väta men kan utöka sin livslängd avsevärt genom impregnering.

Betongkonstruktioner som har drabbats av frostskador, armeringskorrosion eller igensatta luftporer måste behandlas och impregneras. Dessa skador uppkommer på
konstruktioner som befinner sig i en fuktig miljö där fukt och salt med tiden trängt in i betongen t. ex. vid vinterväghållning.

För konstruktioner som vistas i denna typ av miljö är betongimpregnering därför att rekommendera då den förebygger sådana skador.

Vi arbetar även med träimpregnering och använder den helt unika Sioo-impregneringen. Sioo är ett helt giftfritt system för impregnering av trä och har mycket god aktiv
verkan som skydd mot alger, mögel och skadeinsekter m.m.

Många byggnadsmaterial är i viss mån beständiga mot väta men med impregnering kan livslängden förlängas avsevärt.