Marktjänster

Här har ni några exempel på hur det kan se ut efter borttagning av mossa, alger med mera.