Färgborttagning, tegelfasad

Färgborttagning med högtryck på tegelfasad.

Här har vi tagit bort färg på en tegelfasad med högtryck för att återställa tegelfasaden till ursprungligt skick.